Adwokat Maciej Henke

Kancelaria Adwokacka

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią

Dalej Siedziba Kancelarii adwokata Macieja Henke

Witamy na stronie adwokata Macieja Henke.

Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa. 

Adwokat (łac. advocatus od advocare - wzywać na pomoc) wykonuje zawód, który polega m.in. na:

  • pomocy osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej,
  • reprezentowaniu interesów ww. podmiotów prawa zarówno przed organami władzy państwowej, samorządowej, jak i organami wymiaru sprawiedliwości,
  • obronie w postępowaniach karnych.


Adwokat w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. 

czytaj więcej

Witamy na stronie adwokata Macieja Henk