Adwokat Maciej Henke

Kancelaria Adwokacka

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią

Dalej Siedziba Kancelarii adwokata Macieja Henke

Zakres praktyki

Kancelaria świadczy usługi prawne polegające na udzielaniu porad prawnych, występowaniu przed sądami lub innymi organami, sporządzaniu pism ( pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, innych środków zaskarżenia i pozostałych pism procesowych ) w zakresie:

Wykaz usług prawnych dla osób fizycznych

 1. prawa cywilnego

  • prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);
  • prawo rzeczowe (nieruchomości - grunt, działka, budynek, lokal), w tym postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym;
  • odszkodowania za szkody wyrządzone przez władzę państwową;
  • odszkodowania, w tym z tytułu wypadków drogowych;
 2. sporów cywilnoprawnych ( wszelkiego rodzaju umowy cywilne), w tym także podejmowanie czynności mających na celu przedsądowe ugodowe rozwiązywanie sporów,
 3. wyjawienia majątku,
 4. prawa rodzinnego (kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa: rozwód, separacja,  unieważnienie małżeństwa, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku dorobkowego, rozliczenie nakładów, alimenty, a nadto sprawy o ubezwłasnowolnienie);
 5. prawa administracyjnego,
 6. prawa pracy,
 7. prawa autorskiego,
 8. prawa karnego, karnego-gospodarczego oraz prawa wykroczeń, pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu – obrona osób oskarżonych, podejrzanych, reprezentacja osób pokrzywdzonych,
 9. naruszenia dyscypliny wojskowej oraz ponoszenia przez żołnierzy odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 10. postępowania egzekucyjnego ( komornicza egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych).

Wykaz usług prawnych dla podmiotów gospodarczych
Podmiotom gospodarczym kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane z prowadzoną działalnością, jest to zarówno obsługa prawna firm, jak i zlecenia indywidualne w zakresie:

 1. prawa spółek i prawa gospodarczego,
 2. prawa zamówień publicznych,
 3. prawa upadłościowego i naprawczego,
 4. prawa cywilnego.

 

Witamy na stronie adwokata Macieja Henk